Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH - link
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Oficjalna strona Rocznika Łódzkiego - link
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualnościlogo PTH

Składki członkowskie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że począwszy od 2016 roku wpłacanie składek członkowskich jest możliwe wyłącznie przelewem, bezpośrednio na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTH (z dopiskiem składka członkowska za rok...). Oto numer konta bankowego naszego oddziału PTH: 14 1240 3031 1111 0000 3426 6892. Kontakt w sprawie składek: dr Sławomir Szczesio - slawomir.szczesio@uni.lodz.pl. Przypominamy, że wysokość składki rocznej to: 30 zł dla samodzielnych pracowników naukowych (profesorów, doktorów habilitowanych), 20 zł dla pozostałych członków czynnych zawodowo i doktorantów, 10 zł dla emerytów i studentów.

Wybory 2022

Szanowni Państwo, członkowie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W imieniu Prezesa OŁ PTH - prof. dra hab. Jarosława Kity pragniemy poinformować, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) w Instytucie Historii UŁ (Łódź, ul. hm. A. Kamińskiego 27a, sala 103) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego PTH, połączone z wyborami nowych władz Oddziału i delegatów na Walne Zgromadzenie PTH w Zielonej Górze. Zebranie zaplanowane zostało na godz. 16.30 (I termin) i 16.45 (II termin). Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku - dr Ilona Florczak (Sekretarz OŁ PTH) i Adrianna Czekalska (Zastępca Sekretarza)


Inne komunikaty

Apel do nauczycieli historii i regionalistów ze szkół Łodzi i Regionu Łódzkiego ( przeczytaj )

Prosimy o przekazanie 1% na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Historycznego ( przeczytaj )

Jeśli nie otrzymują Państwo drogą elektroniczną zaproszeń na zebrania Oddziału Łódzkiego PTH, prawdopodobnie oznacza to, że Państwa adres e-mail w naszej bazie kontaktów jest nieaktualny lub błędny. Aktualny (poprawny) adres e-mail proszę zgłosić bezpośrednio sekretariatowi OŁ PTH albo na adres: pthlodz@uni.lodz.pl.


Olimpiada Historyczna

Olimpiada Historyczna Juniorów

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Historycznej Juniorów! Polskie Towarzystwo Historyczne, które od 1974 roku jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich, będzie od bieżącego roku szkolnego 2019/2020, organizować również Olimpiadę Historyczną Juniorów dla uczniów szkół podstawowych. Jak można przeczytać w regulaminie Olimpiady http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin-olimpiady-historycznej-juniorow: „Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży”. Regulamin i harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy i niezbędne informacje znajdują się na stronach Olimpiady http://www.olimpiadahistoryczna.pl (zakładka Olimpiada Historyczna dla Szkół Podstawowych) oraz http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl. Informacje na temat edycji w roku szkolnym 2019/2020 można również otrzymać u Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów w Łodzi mgr Renaty Osiewała pod adresem mailowym renata.osiewala@uni.lodz.pl, telefonicznie (42) 635 61 07 oraz 693 501 221 lub w siedzibie Komitetu Okręgowego pod adresem: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych uczniów!

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów w Łodzi - prof. dr hab. Jolanta Daszyńska


Olimpiada Historyczna

Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczna, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu w procesie edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Zasięg działalności Komitetu Okręgowego w Łodzi obejmuje obszar województwa łódzkiego. Siedziba Komitetu Okręgowego: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OH w Łodzi jest prof. dr hab. Jarosław Kita, zaś sekretarzem mgr Jan Tomczak. Kontakt: tel. 692 747 734 lub (42) 635 61 95, e-mail: jstomczak@interia.pl. Więcej informacji zobacz na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/. W roku szkolnym 2020/2021 trwa XLVII edycja Olimpiady Historycznej. W styczniu 2021 r. przeprowadzone zostały jej eliminacje okręgowe, do których zakwalifikowanych zostało 119 uczniów ze szkół średnich woj. łódzkiego. Do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 6 uczestników, a zaplanowane one zostały w terminie 8-11 kwietnia 2021 r.

 

Okładka ostatniego Rocznika Łódzkiego

Rocznik Łódzki

"Rocznik Łódzki" - periodyk naukowy poświęcony dziejom Łodzi i Regionu Łódzkiego - jest najważniejszym z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawanym przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. Ukazuje się on stale już od 1958 roku, nawiązując do tradycji przedwojennego "Rocznika Łódzkiego" i "Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego" (1928-1939). Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Jarosław Kita. Na naszych stronach znajdziecie spisy treści wszystkich tomów "Rocznika Łódzkiego", które ukazały się drukiem po 1989 roku oraz bibliografię zawartości periodyku za lata 1928-1979. Zapraszamy na stronę internetową Rocznika. Na stronie tej są już dostępne w całości do pobrania tomy "Rocznika Łódzkiego" począwszy od tomu 55 z 2008 roku aż do ostatnio wydanych. Niedawno ukazał się jubileuszowy tom 70 dedykowany pamięci zmarłego prof. dr hab Stefana Pytlasa. ( kontakt z redakcją ) 

 

22 stycznia 2019

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w Sali Rady Wydziału (Instytutu Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr Andrzej Kompa zaprezentuje temat: Bizancjum i bizantyńskość w polskim dyskursie publicznym. Wstęp wolny!

 

15 września 2018

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 15 września 2018 roku w Białymstoku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prezesem ponownie został wybrany prof. zw. dr hab. Krzysztof Mikulski z Torunia. Do władz i organów statutowych PTH weszli przedstawiciele Oddziału Łódzkiego i pracownicy Instytutu Historii UŁ: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska i prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita (Zarząd Główny), dr Tomasz Pietras (Główna Komisja Rewizyjna), dr Ilona Florczak (Sąd Koleżeński I Instancji) oraz prof. zw. dr hab. Jan Szymczak (Sąd Koleżeński II Instancji). Członkami honorowymi PTH zostali prof. dr hab. Alicja Szymczakowa i prof. dr hab. Jan Szymczak. Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy na rzecz polskiego środowiska historycznego!

 

6 czerwca 2018

Szanowni Członkowie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2018 roku w Instytucie Historii UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27a odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, podsumowujące 3-letni okres działalności Oddziału. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium. Następnie zostały przeprowadzone wybory nowych władz Oddziału Łódzkiego na lata 2018-2021. Nowym prezesem Oddziału Łódzkiego został jednomyślnie wybrany prof. dr hab. Jarosław Kita. Do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH weszli ponadto: prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (wiceprezes), prof. dr hab. Przemysław Waingertner (wiceprezes), dr Ilona Florczak (sekretarz), mgr Jan Tomczak (skarbnik) oraz członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Anusik, prof. dr hab. Aleksander Bołdyrew (koło Piotrków Tryb.), dr Jan Chańko, mgr Adrianna Czekalska, prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk, dr Wojciech Marciniak, mgr Renata Osiewała, dr Tomasz Pietras, dr Sławomir Szczesio, dr Sylwia Wielichowska, dr Andrzej Wróbel (koło Tomaszów Maz.) i mgr Piotr Zawilski. Do Zarządu został dokooptowany mgr Cezary Bukowiec (koło Bełchatów). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, a jej członkami: mgr Janusz Frenkel, mgr Amilkar Kosiński, dr Joanna Maj i dr Magdalena Pogońska-Pol. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się jeszcze tego samego dnia.

 

18 grudnia 2017

W ramach obchodów 90-lecia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego,w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek), o godz. 12 w sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a) odbędzie się wykład profesora Ihora Sribnyaka (Uniwersytet Borysa Grinchenko, Kijów) pt. Kalisz: centrum życia społecznego i kulturalnego ukraińskich kombatantów w Polsce (1921-1939). Językiem wykładu będzie język polski. Wstęp wolny!

 

9 grudnia 2017

W 2017 roku przypada okrągła 90. rocznica założenia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uroczysta inauguracja miała miejsce 27 listopada 1927 roku w sali Rady Miejskiej Łodzi z inicjatywy miejscowego środowiska miłośników historii. W ciągu tych dziewięćdziesięciu lat dzięki współpracy pracowników naukowych, nauczycieli, archiwistów, prawników, wojskowych, duchownych, reprezentantów władz administracyjnych i samorządowych oraz miłośników historii OŁ PTH przyczynił się do rozwoju i popularyzacji badań nie tylko nad dziejami Łodzi i szeroko pojętego Regionu Łódzkiego, ale także najnowszej historii Polski. W związku z nadchodzącą rocznicą pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w panelu poświęconym historii Oddziału. Udział w nim weźmie Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz byli Prezesi Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i obecna Prezes. W panelu będą również uczestniczyć zaproszeni goście oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego kilku pokoleń. Spotkanie będzie mieć miejsce 9 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego (ul. A. Kamińskiego 27a). Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTH!

( zobacz prezentację rocznicową - format PowerPoint ) ( PDF ) 

( pobierz specjalny, rocznicowy tom Rocznika Łódzkiego )  

 

8 listopada 2017

Dyrekcja Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi zapraszają na spotkanie naukowe, w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 13 w Sali Rady Wydziału , ul. Kamińskiego 27 a, na którym profesor Neal Pease (Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee) wygłosi odczyt pt. A Hundred Years of U.S. – Polish Relations. Neal Pease jest profesorem historii na Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee i redaktorem naczelnym The Polish Review. W swoich badaniach i publikacjach koncentruje się na zagadnieniach związanych ze współczesną historią Polski i Europy Środkowej. Książka jego autorstwa pt. Rome’s Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland (Ohio University Press, 2009) zdobyła w USA tytuł najlepszej książki z zakresu studiów polonistycznych oraz książki roku z zakresu historii katolicyzmu. Jego wcześniejsza książka Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933 (Oxford, 1986) również została nagrodzona – przez Pilsudski Institute of America. W przeszłości Neal Pease był prezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego (Polish American Historical Association). W 2015 r. otrzymał z rąk Stowarzyszenia medal Haimana za wkład w studia nad historią relacji polsko-amerykańskich. Językiem wykładu będzie język angielski. Wstęp wolny! 

 

16 maja 2017

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania Aleksandra Mazurkiewicz zaprezentuje temat: Japońska dama dworu na przełomie X i XI wieku. Wstęp wolny! 

 

28 kwietnia 2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 28 kwietnia 2017 roku zmarł prof. zw. dr hab. Edward Wiśniewski wieloletni pracownik Instytutu Historii UŁ i członek Oddziału Łódzkiego PTH, dawny redaktor "Rocznika Łódzkiego". Uroczystości pogrzebowe Śp. Profesora Edwarda Wiśniewskiego odbędą się 19 maja 2017 roku: o godzinie 13.30 odbędzie się msza święta w kościele św. Anny przy ul. E. Rydza-Śmigłego, zaś pogrzeb rozpocznie się o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym Zarzew (wejście od ulicy Przybyszewskiego 325).

 

11 kwietnia 2017

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). W ramach cyklu „Ludzie z pasją” naszym gościem będzie znany łódzki regionalista, senator Ryszard Bonisławski. Wstęp wolny! 

 

14 marca 2017

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr Tomasz Stolarczyk zaprezentuje temat: Księgozbiory klasztorne konwentów na terenie obecnej Polski Centralnej w XV-XVIII wieku. Analiza porównawcza. Wstęp wolny! 

 

24 stycznia 2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 24 stycznia 2017 roku po ciężkiej chorobie zmarł prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kozłowski wieloletni pracownik Instytutu Historii UŁ oraz były kierownik Katedry Historii Polski Współczesnej, a później kierownik Katedry Historii Polski i świata po 1945 r., członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pogrzeb odbędzie się w środę 1 lutego 2017 roku o godz. 11 na Cmentarzu Katolickim "Stary Zarzew" w Łodzi przy ulicy Lodowej 78.

 

17 stycznia 2017

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe w dniu 17 stycznia 2017 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ oraz dr Tomasz Pietras zaprezentują temat: Orzeł Biały – herb państwa polskiego. Wczoraj – dziś – jutro. Wstęp wolny! 

 
Aktualności z 2016 roku
Aktualności z 2015 roku
Aktualności z 2014 roku
Aktualności z 2013 roku
Aktualności z 2012 roku
Aktualności z 2011 roku
Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2009 roku
Aktualności z 2008 roku
Aktualności z 2007 roku
Aktualności z 2006 roku
Aktualności z 2005 roku
Aktualności z lat 2002-2004

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |