AktualnościWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, we współpracy z Komitetem Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i Polską Akademią Umiejętności, zorganizowały w dniach 15-18 września 2004 roku 17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich w starej stolicy Polski - Krakowie.

Patronat nad Zjazdem zgodził się objąć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski, który był jego honorowym gościem. Miejscem obrad był po raz czwarty Kraków, gospodarz zjazdów powszechnych historyków :

  • Pierwszego w historii PTH tzw. Zjazdu Długoszowego w 1880 roku;
  • Trzeciego Zjazdu z okazji jubileuszu pięćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1900 roku;
  • Siódmego Zjazdu w 1956 roku, odbywającego się w czasach przemian Polskiego Października.

17. Zjazd Powszechny obradował u progu XXI stulecia, w okresie decydującym o miejscu Polski w Zjednoczonej Europie. W chwili tak ważnej dla przyszłości naszego Państwa i Narodu zabrali głos historycy.


Przewodnim hasłem obrad było: "Tradycja a nowoczesność - tożsamość".
W programie Zjazdu, oprócz interesujących obrad, znalazło się wiele imprez towarzyszących.


Uroczyste zakończenie Zjazdu, 19 IX 2004, dziedziniec Collegium Maius

W czasie ostatniego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, w dniu 17 września 2004 roku, obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego decyzją prof. zw. dr. hab. Stanisław Marian Zajączkowski został uhonorowany, za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Towarzystwa, członkostwem honorowym PTH.

Wywiad Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. K. Mikulskiego na temat celów i zadań PTH udzielony z okazji rozpoczęcia zjazdu zobacz

Więcej informacji, m.in. biuletyny i pełne teksty referatów zjazdowych, znaleźć można na stronie organizatorów Zjazdu : http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd

Swoimi wspomnieniami, spostrzeżeniami, refleksjami i opiniami na temat tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich polskich historyków można podzielić się na forum internetowym Historycy.org : http://www.historycy.org

( powrót )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |