Aktualności

Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Szanowni Państwo
nauczyciele historii i regionaliści
ze szkół Łodzi i Regionu Łódzkiego

 

      Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego obchodził niedawno 75-lecie swej działalności. Już od okresu międzywojennego (1927) PTH stara się integrować środowisko historyków z Łodzi i Regionu oraz popularyzować historię wśród Łodzian. Przez jego szeregi przewinęło się wielu wybitnych uczonych oraz zasłużonych nauczycieli i działaczy oświatowych. Pamiętając o tych tradycjach, chcemy zachęcić jak najliczniejsze grono nauczycieli historii i przedmiotów pokrewnych do zapisywania się w poczet członków naszego Towarzystwa. Od lat organizujemy odczyty i konferencje naukowe prezentujące wybrane zagadnienia historyczne. W ich tematyce dominują kwestie związane z dziejami Łodzi i Regionu Łódzkiego od średniowiecza po czasy współczesne. Taki zakres tematyczny ma również wydawany przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi, periodyk naukowy pt. "Rocznik Łódzki". Wspomniane odczyty najczęściej odbywają się w siedzibie Oddziału - gmachu Instytutu Historii UŁ przy ulicy hm. Aleksandra Kamińskiego 27 a w Łodzi. Mają one charakter otwarty i do uczestnictwa w nich zapraszamy wszystkich zainteresowanych - nauczycieli, uczniów, miłośników historii i regionu. O tematyce i terminach najbliższych zebrań będziemy informować Was na bieżąco za pośrednictwem Internetu, ośrodków kształcenia nauczycieli, ogłoszeń prasowych i plakatów w siedzibie Towarzystwa. Jednocześnie informujemy zainteresowanych nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych o możliwości nieodpłatnego nabywania archiwalnych numerów "Rocznika Łódzkiego" w Bibliotece Instytutu Historii UŁ.

Łączę pozdrowienia i życzenia sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.

Prezes Oddziału Łódzkiego
Polskiego Towarzystwa Historycznego
Prof. dr habil. Jolanta Daszyńska

( powrót )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |