Aktualności Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

W dniach 19 - 20 września 2003 roku w Przemyślu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sesja naukowa: Stosunki polsko-ukraińskie w I połowie XX wieku. Organizatorem technicznym, z upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, był Oddział PTH w Przemyślu.

Sesja naukowa
Stosunki polsko-ukraińskie w I połowie XX wieku

Program
19 września 2003 roku, godz. 14:00 - 17:30
 1. Otwarcie obrad.
 2. Referaty:
  • prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów)
   Stosunki polsko-ukraińskie w XX w. - stan badań i postulaty badawcze.
  • prof. dr Leonid Zaszkilniak (Lwów)
   Stosunki polsko-ukraińskie w XX w. - stan badań i postulaty badawcze.
  • prof. dr hab. Czesław Partacz (Koszalin)
   Stosunki polsko-ukraińskie w świetle materiałów z archiwów polskich w Londynie.
 3. Komunikaty:
  • ks. prof. dr hab. Tadeusz Śliwa (Przemyśl)
   Źródła do badań stosunków polsko-ukraińskich w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu.
  • mrg Bogusław Bobusia (Przemyśl)
   Źródła do badań stosunków polsko-ukraińskich w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
 4. Dyskusja.
Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Towarzystwa Historycznego

Porządek obrad
20 września 2003 roku, godz. 10:00 - 15:00
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybory Komisji:
        Mandatowej
        Wyborczej
        Wnioskowej
 6. Sprawozdanie ustępujących władz PTH:
        Prezesa i Zarządu Głównego
        Głównej Komisji Rewizyjnej
        Sądu Koleżeńskiego.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Zmiany w Statucie Towarzystwa - propozycje i głosowanie.
 9. Dyskusja.
 10. Wybór członków honorowych PTH.
 11. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 16 wrzśenia 2000 roku.
 12. Przygotowanie wyborów nowych władz:
        sprawozdanie Komisji Wyborczej
        ustalenie listy kandydatów
        wybór Komisji Skrutacyjnej
 13. Wybory władz PTH.
 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie uchwał.
 17. Zamknięcie obrad.

Łodzianie we władzach centralnych PTH

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu w dniu 20 września 2003 roku dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Prezesem został prof. Krzysztof Mikulski (Toruń), który pokonał dwóch kontrkandydatów - prof. Andrzeja Chwalbę (Kraków) oraz prof. Wiesława Wysockiego (Warszawa). Do Zarządu Głównego PTH weszło dwoje przedstawicieli Oddziału Łódzkiego - prof. Jan Szymczak, sprawujący funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego PTH ds. organizacyjnych i kontaktów z oddziałami, oraz dr hab. Maria Nartonowicz-Kot. Prof. Jan Szymczak jest członkiem stałej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego PTH, zaś dr hab. Maria Nartonowicz-Kot - Komisji Dydaktycznej. W składzie Głównej Komisji Rewizyjnej znalazł się dr Marek Dutkiewicz, zaś w Sądzie Koleżeńskim I instancji - prof. Waldemar Ceran, także członkowie naszego Oddziału.

Wystawa

19-20 września 2003 roku

W dniach 19 i 20 września czynna była w hallu Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu wystawa: Dorobek wydawniczy środowiska historycznego regionu przemyskiego.

Wycieczka do Lwowa

Program
21 września 2003 roku
 1. Zwiedzanie cmentarzy: Łyczakowskiego, Orląt, Strzelców Siczowych.
 2. Zwiedzanie katedr: rzymskokatolickiej, ormiańskiej, greckokatolickiej.
 3. Zwiedzanie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy.

( powrót )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |