Aktualności

Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego informuje, że w dniu 11 czerwca 2003 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a), w sali 47, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego. W zebraniu uczestniczyło 42 członków Oddziału.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarzy obrad.
 3. Wybór Komisji Protokołu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania OŁ PTH.
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 31 maja 2000 roku do 10 czerwca 2003 roku.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybory Komisji: a) Matki, b) Wnioskowej, c) Skrutacyjnej
 10. Wybory : a) Prezesa OŁ PTH, b) Członków Zarządu, c) Członków Komisji Rewizyjnej, d) Delegatów na Walne Zgromadzenie PTH
 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 13. Komunikaty.
 14. Wolne wnioski.
Protokół Komisji Skrutacyjnej

Z wyborów przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2003 roku, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Łódzkiego PTH do Zarządu OŁ PTH, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTH.

Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie: dr Paweł Olszewski - przewodniczący i członkowie: dr Marek Adamczewski, mgr Dariusz Szlawski.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej udział wzięło 39 członków PTH obecnych na zebraniu. Wszystkie głosy były ważne.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

 1. Frenkel Janusz otrzymał 39 głosów
 2. Janik Maciej otrzymał 38 głosów
 3. Kędzierski Andrzej otrzymał 37 głosów
 4. Rakowski Bogusław otrzymał 36 głosów
 5. Toborek Tomasz otrzymał 38 głosów

Tym samym powyższe osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej.


W wyborach do Zarządu Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Historycznego udział wzięło 39 osób, oddano 38 ważnych głosów. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:

 1. Chańko Jan otrzymał 34 głosy
 2. Czernielewski Konrad otrzymał 27 głosów
 3. Daszyńska Jolanta otrzymała 32 głosy
 4. Dutkiewicz Marek otrzymał 31 głosów
 5. Iwańska Marzena otrzymała 28 głosów
 6. Kita Jarosław otrzymał 36 głosów
 7. Krupczyński Piotr otrzymał 28 głosów
 8. Nartonowicz-Kot Maria otrzymała 38 głosów
 9. Nowak Tadeusz otrzymał 33 głosy
 10. Olejnik Leszek otrzymał 31 głosów
 11. Onufrzak Zbigniew otrzymał 20 głosów
 12. Pietras Tomasz otrzymał 36 głosów
 13. Pytlas Stefan otrzymał 34 głosy
 14. Robak Piotr otrzymał 31 głosów
 15. Rzepkowski Arkadiusz otrzymał 21 głosów
 16. Szymczak Jan otrzymał 35 głosów
 17. Tomczak Jan otrzymał 37 głosów
 18. Wojniłowicz Jerzy otrzymał 21 głosów
 19. Zarzycka-Sutter Urszula otrzymała 28 głosów

Do Zarządu OŁ PTH w kadencji 2003-2005 wybrani zostali:

 1. Chańko Jan, który otrzymał 34 głosy
 2. Czernielewski Konrad - 27 głosów
 3. Daszyńska Jolanta - 32 głosy
 4. Dutkiewicz Marek - 31 głosów
 5. Iwańska Marzena - 28 głosów
 6. Kita Jarosław - 36 głosów
 7. Krupczyński Piotr - 28 głosów
 8. Nartonowicz-Kot Maria - 38 głosów
 9. Nowak Tadeusz - 33 głosy
 10. Olejnik Leszek - 31 głosów
 11. Pietras Tomasz - 36 głosów
 12. Pytlas Stefan - 34 głosy
 13. Robak Piotr - 31 głosów
 14. Szymczak Jan - 35 głosów
 15. Tomczak Jan - 37 głosów
 16. Zarzycka-Sutter Urszula - 28 głosów

W wyniku najniższej liczby głosów do Zarządu nie weszły trzy osoby:
Zbigniew Onufrzak, Arkadiusz Rzepkowski, Jerzy Wojniłowicz.

Następnie dokonano wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTH. Udział w głosowaniu wzięło 39 osób, oddano 37 ważnych głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Ceran Waldemar otrzymał 33 głosy
 2. Chańko Jan otrzymał 34 głosy
 3. Daszyńska Jolanta otrzymała 31 głosów
 4. Dutkiewicz Marek otrzymał 25 głosów
 5. Frenkel Janusz otrzymał 31 głosów
 6. Iwańska Marzena otrzymała 27 głosów
 7. Kędzierski Andrzej otrzymał 19 głosów
 8. Kuciński Julian otrzymał 25 głosów
 9. Nartonowicz-Kot Maria otrzymała 37 głosów
 10. Pietras Tomasz otrzymał 27 głosów
 11. Pytlas Stefan otrzymał 36 głosów
 12. Rakowski Bogusław otrzymał 17 głosów
 13. Robak Piotr otrzymał 27 głosów
 14. Szymczak Jan otrzymał 35 głosów
 15. Szymczakowa Alicja otrzymała 37 głosów
 16. Woźniak Krzysztof otrzymał 26 głosów

Delegatami OŁ PTH zostali:

 1. Nartonowicz-Kot Maria - 37 głosów
 2. Szymczakowa Alicja - 37 głosów
 3. Pytlas Stefan - 36 głosów
 4. Szymczak Jan - 35 głosów
 5. Chańko Jan - 34 głosy
 6. Ceran Waldemar - 33 głosy
 7. Daszyńska Jolanta - 31 głosów
 8. Frenkel Janusz - 31 głosów
 9. Iwańska Marzena - 27 głosów
 10. Pietras Tomasz - 27 głosów
 11. Robak Piotr - 27 głosów
 12. Woźniak Krzysztof - 26 głosów
 13. Dutkiewicz Marek - 25 głosów

Natomiast zastępcami delegatów zostali:

 • Kędzierski Andrzej
 • Kuciński Julian
 • Rakowski Bogusław
( powrót )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |