Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska        Prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska urodziła się 25 maja 1957 r. w Łodzi. Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1981 r. Temat pacy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. Zofii Libiszowskiej, brzmiał Thomas Jefferson - obywatel stanu Wirginia. Pod koniec studiów rozpoczęła pracę jako młodszy bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Historii UŁ. Następnie przez niecały rok pracowała w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi. Od 1982 r. podjęła pracę w Instytucie Historii UŁ. Została zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej. Kolejne etapy pracy naukowo-dydaktycznej związane były i są z wyżej wymienionym Zakładem. Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757-1775 stały się tematem jej pracy doktorskiej, którą obroniła w 1992 r. Została ona wydana drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798-1830 były tematem rozprawy habilitacyjnej (2005). Uzyskała za nią nagrodę indywidualną stopnia drugiego przyznaną przez J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2006). okładka książki prof. J. Daszyńskiej
       Zainteresowania badawcze Prof. Daszyńskiej koncentrują się wokół zagadnień amerykańskich. Rozpoczęła je badaniami regionalnymi, związanymi z Wirginią i jej znakomitym przedstawicielem - Thomasem Jeffersonem, jednym z Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. Następnie analizowała relacje brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej z metropolią w okresie poprzedzającym wybuch wojny o niepodległość. Dużo uwagi poświęciła osobie Benjamina Franklina, uznanego również za reprezentanta The Founding Fathers. Kolejnym etapem zainteresowań stały się zagadnienia dotyczące stosunków stanów członkowskich Unii z władzami federalnymi. Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska prowadzi studia magisterskie dotyczące zagadnień anglo - amerykańskich wieku osiemnastego i pierwszej połowy wieku dziewiętnastego.okładka książki prof. J. Daszyńskiej

Dla studentów z zagranicy prezentuje wykłady z historii Polski nowożytnej.

   Wiele czasu poświęca działalności społecznej. Od 2003 r. weszła w skład Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, pełniąc funkcję skarbnika (2003-2009). Od 2006 r. uczestniczy w Forum Studiów Zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Ogólnopolskiego Olimpiady Historycznej, a od 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Działa także w grupie rekonstrukcji historycznej "Żelazny Orzeł" propagując, zwłaszcza wśród młodzieży, tzw.  żywe lekcje historii. W  dniu  9 czerwca 2009 r. została wybrana Prezesem Oddziału Łódzkiego PTH na trzyletnią kadencję.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |