Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

KontaktAdres Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego :

Instytut Historii UŁ
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27a
90-219 Łódź

 (zobacz gdzie to jest w Zumi oraz Google Maps)

 • Adres poczty elektronicznej OŁ PTH

 • pthlodz@uni.lodz.pl

 • Prezes Oddziału Łódzkiego PTH
  - prof. dr hab.
  Jolanta Daszyńska

 • tel. 0-42 635-61-91
  kom. 606 320 090
  joladaszynska@wp.pl

 • Redakcja "Rocznika Łódzkiego"
  - prof. dr hab.
  Jarosław Kita
 • tel. 0-42 635-60-99
  roczniklodzki@gmail.com

 • Sekretariat Oddziału - dr Ilona Florczak,
  mgr
  Renata Osiewała


 • tel. 0-42 635-61-66 ilona_florczak@wp.pl renbih@uni.lodz.pl

 • Sprawy naukowe - prof. dr hab. Zbigniew Anusik

 • tel. 0-42 635-61-86 zanusik@uni.lodz.pl

 • Kontakty z nauczycielami - dr Jan Chańko

 • tel. 0-42 635-62-01 dydaktykahistorii@gmail.com

 • Sprawy finansowe oraz Olimpiady Historycznej
  - mgr
  Jan Tomczak

 • tel. 692 747 734
  jstomczak@interia.pl

 • W sprawie składek członkowskich
  - mgr
  Sławomir Szczesio

 • szczeslaw@o2.pl

 • Webmaster i administrator strony
  - dr
  Tomasz Pietras

 • tomhislodz@gmail.com

 • Stronę internetową Oddziału Łódzkiego PTH
  opracowali:
  Robert Urbaniak i Tomasz Pietras

 • Witryna ta funkcjonuje w Sieci już od 2003 roku
  | Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
  | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |