Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Pro Publico Bono

Przekaż 1 % swojego podatku na potrzeby działalności
Polskiego Towarzystwa Historycznego!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, organizacji pożytku publicznego,
zwraca się do członków i wszystkich miłośników historii
z prośbą o przekazanie 1% podatku za 2016 rok

Aby to uczynić, po wyliczeniu podatku należnego w odpowiednich rubrykach
zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38) zatytułowanych
"Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP"

należy wpisać:

adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

konto bankowe: Bank Millenium 48 1160 2202 0000 0000 5515 6953

numer pozycji Krajowego Rejestru Sądowego: 000100740

kwotę darowizny: nie większą niż 1% należnego podatku

Zebrane fundusze wesprą popularyzację i rozwój badań historycznych w Polsce,
w tym lokalne inicjatywy wydawnicze i konferencyjne.

 | Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |