Aktualności
Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Zaproszenie

 • Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego

 • Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 • Grupa Rekonstrukcji Historycznych
  1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
  Związku Polskich Spadochroniarzy.
  Oddział XII w Łodzi

 • zapraszają w dniu 14 V 2005 r. na sesję popularno-naukową pt. :
  "Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne"


  Porządek obrad:

  godz. 11 00 - 11 15
  mgr K. Czernielewski, J. Dziedziela:
  Grupy rekonstrukcji historycznych - geneza, stan obecny i perspektywy ich rozwoju.

  godz. 11 15 - 11 40
  dr J. Chańko, mgr K. Mucha:
  Dydaktyczne walory prezentacji grup rekonstrukcji historycznych w procesie edukacji historycznej młodzieży.

  godz. 11 40 - 12 00
  mgr K. Czernielewski:
  Grupy rekonstrukcji historycznych - ich wykorzystanie w pracy oświatowej muzeów (na przykładzie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi).

  godz. 12 00 - 12 15
  Przerwa.

  godz. 12 15- 13 00
  Dyskusja.

  Miejsce obrad
  - sala konferencyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
  Łódź, ul. Gdańska 13


  Wstęp wolny !

  ( powrót )