Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Rocznik Łódzki

"Rocznik Łódzki" - periodyk naukowy poświęcony dziejom Łodzi i Regionu Łódzkiego jest najważniejszym z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawanym przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. Ukazuje się on stale od 1958 roku, nawiązując jednak do tradycji przedwojennego "Rocznika Łódzkiego" i "Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego" (ukazujących się w latach 1928-1939). Dotąd ukazało się 59 tomów. Redaktorem naczelnym "Rocznika Łódzkiego" jest prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, zaś zastępcą Redaktora - prof. dr hab. Jarosław Kita.



 

Spisy treści poprzednich tomów "Rocznika Łódzkiego"

Uwaga! Kolejne spisy treści znajdziecie Państwo na odrębnej stronie: http://roczniklodzki.uni.lodz.pl

 




Rocznik Łódzki, t. 56, 2009



Rocznik Łódzki, t. 55, 2008



Rocznik Łódzki, t. 54, 2007



Rocznik Łódzki, t. 53, 2006



Rocznik Łódzki, t. 52, 2005



Rocznik Łódzki, t. 51, 2004



Rocznik Łódzki, t. 50, 2003



Rocznik Łódzki, t. 49, 2002



Rocznik Łódzki, t. 48, 2001



Rocznik Łódzki, t. 47, 2000



Rocznik Łódzki, t. 46, 1999



Rocznik Łódzki, t. 45, 1998



Rocznik Łódzki, t. 44, 1997



Rocznik Łódzki, t. 43, 1996



Rocznik Łódzki, t. 42, 1995



Rocznik Łódzki, t. 41, 1994



Rocznik Łódzki, t. 40, 1993



Rocznik Łódzki, t. 39, 1989





W roku 1979 jako suplement do tomu XXV (XXVIII) "Rocznika Łódzkiego" opracowana została przez Kazimierza Langa pod redakcją Ryszarda Rosina i opublikowana bibliografia :
  •       "Rocznika Łódzkiego" (1928-1933)
  •       "Rocznika Oddziału Łódzkiego PTH" (1928-1939)
  •       "Rocznika Łódzkiego" (1958-1979)

Więcej o dziejach łódzkich roczników historycznych.

Bibliografia - pełny tekst
Bibliografia zawartości
Rocznika Łódzkiego



| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |