mgr Jan Tomczak Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Jan Tomaczak

Rocznik Łódzki
Tom LXIII, 2015
Jarosław Kita

     W dniu 19 października 2015 r. w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się zebranie naukowe, podczas którego Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, w towarzystwie Wiceprezesa Zarządu Głównego PTH – prof. dr hab. Jana Szymczaka wręczył dyplom Honorowego Członka PTH mgrowi Janowi Tomczakowi. W posiedzeniu wzięło udział wielu członków towarzystwa i zaproszonych gości. Decyzja o nadaniu tego szczególnego wyróżnienia zapadła jednogłośnie 19 września 2015 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTH, które obradowało w Łodzi.
     Nowy Członek Honorowy PTH urodził się 10 stycznia 1941 r. w Łodzi. Tutaj także pobierał pierwsze nauki szkolne. Działalność zawodową podjął dosyć wcześnie, albowiem już w marcu 1960 r. został zatrudniony w nowo otwartej Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku bibliotecznym. Jednak już w następnym roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu, w październiku 1963 r., został zatrudniony w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, również na stanowisku bibliotecznym. Maturę uzyskał w 1975 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Łodzi. Dzięki temu w październiku 1975 r. rozpoczął studia magisterskie w trybie zaocznym na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w zakresie prawa. 23 października 1980 r. uzyskał tytuł magistra prawa.
     Kilka miesięcy później, z dniem 1 grudnia 1980 r., awansował na stanowisko kustosza z jednoczesnym pełnieniem obowiązków kierownika Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Funkcję tę pełnił aż przez 28 lat, tj. do 31 sierpnia 2008 r. Aby w odpowiedni sposób kierować powierzoną jego kierownictwu Biblioteką IH, w 1982 r. rozpoczął dwu semestralne Studium Podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, które ukończył 30 czerwca 1983 r. Z okazji czterdziestolecia istnienia Instytutu Historycznego/Historii UŁ w 1988 r. napisał artykuł dotyczący powstania i funkcjonowania Biblioteki tegoż Instytutu p.t. „Rozwój biblioteki oraz specjalizacja jej księgozbioru naukowego i dydaktycznego”, który opublikowany został w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historia” 1988, nr 31, s. 120-135.
     Od blisko czterdziestu lat, a mianowicie od 1976 r. jest członkiem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W towarzystwie tym pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji. Przede wszystkim z wielkim zaangażowaniem poświęcił się pracy w Komitecie Okręgowym Olimpiady Historycznej organizowanej przez PTH. Od 1984 r. pełni funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi. Jest obecnie najdłużej pełniącym te obowiązki w skali całego kraju. Jednocześnie od wielu lat udziela się w prace Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH. W okresie od 11 czerwca 1997 r. do 31 maja 2000 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTH. 1 października 2000 r. został wybrany na członka Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH z jednoczesnym obowiązkiem prowadzenia finansów Oddziału i zadania te realizuje nadal. Już w 2006 r. Zarząd Główny PTH przyznał Mu Dyplom Uznania za długoletnią owocną pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Został ponadto wyróżniony Nagrodą za długoletnią pracę na rzecz Olimpiady Historycznej.
     Inną płaszczyzną aktywności mgra Jana Tomczaka była działalność związkowa. W latach 2005–2008 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Rada Zakładowa ZNP Uniwersytetu Łódzkiego desygnowała Go wówczas jako przedstawiciela związku do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
     W okresie ponad 47 lat pracy w Uniwersytecie Łódzkim otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń: Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (1982), Medal Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwa i Nauki (1984), Srebrny Krzyż Zasługi (1989), Medal 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego (1995), Medal za Szczególne Zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego (2005), Złota Odznaka Nauczycielstwa Polskiego (2007).
     Mgr Jan Tomczak jest osobą bardzo lubianą i cenioną przez środowisko, nie tylko historyczne. Ma wielu oddanych przyjaciół i kolegów, którym chętnie poświęca swój czas. Jego oczkiem w głowie jest jednak wnuk, z którym oddaje się jednej z pasji, jaką jest wędkarstwo. Stąd też podczas zebrania naukowego, na którym otrzymał godność Członka Honorowego PTH, prof. dr hab. Jan Szymczak zaprezentował odczyt pt. O śledziach Anonima tzw. Galla i wybornych w smaku rybach Jana Długosza.
     Wypada życzyć nowemu Członkowi Honorowemu PTH, aby nadal był tak zaangażowany w prace Oddziału Łódzkiego PTH i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

( powrót do: "członkowie honorowi" )
( powrót do: "historia OŁ PTH" )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |