Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

XLI Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XLI Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2014/2015 odbyła się XLI Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 193 uczniów z 37 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 136 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 80 uczniów. Zawody okręgowe XLI Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 10 (egzamin pisemny) oraz 15 i 16 stycznia 2015 roku (egzaminy ustne) w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a).

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 10 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 6 uczniów. Byli to:
  • Hubert Smoliński - uczeń I LO im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie ( nauczyciel prowadzący mgr Przemysław Zawadzki )
  • Krzysztof Kocik - uczeń II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim ( nauczyciel prowadzący mgr Alina Gogól-Siniarska )
  • Maciej Rzeszutek - uczeń I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ( nauczyciel prowadzący dr Sławomir Telega )
  • Dominika Śnieguła - uczennica LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach ( nauczyciel prowadzący mgr Andrzej Kalski )
  • Agnieszka Olczak - uczennica I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ( nauczyciel prowadzący mgr Andrzej Doliński )
  • Damian Płócienniczak - uczeń I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu ( nauczyciel prowadzący mgr Jolanta Porada )
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 11 - 13 kwietnia 2015 roku w Gdańsku - Jelitkowie.
      
Spośród 6 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, trzech z nich t.j. Dominika Śnieguła, Agnieszka Olczak i Maciej Rzeszutek uzyskało tytuł laureata XLI Olimpiady Historycznej, pozostali - tytuł finalisty zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |