Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

XLII Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XLII Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2015/2016 odbyła się XLII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 204 uczniów z 46 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 154 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 98 uczniów. Zawody okręgowe XLII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 9 (egzamin pisemny) oraz 14 i 15 stycznia 2016 roku (egzaminy ustne) w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a).

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Jarosława Kity wyłoniło 13 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 6 uczniów. Byli to:
  • Jaworski Krzysztof, I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie (nauczyciel prowadzący  mgr Przemysław Zawadzki)

  • Kochan Aleksander, I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (nauczyciel prowadzący dr Sławomir Telega)

  • Płócienniczak Damian, I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (nauczyciel prowadzący mgr Jolanta Porada)

  • Goźdialski Piotr, Publiczne LO UŁ im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (nauczyciel prowadzący dr Jan Pajor)         

  • Gumulak Justyna, XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi (nauczyciel prowadzący mgr Piotr Sowiński)

  • Matusiak Jakub, XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi (nauczyciel prowadzący mgr Piotr Sowiński)

       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 1 - 4 kwietnia 2016 roku w Gdańsku - Jelitkowie.

      
Spośród 6 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, dwóch z nich: Damian Płócienniczak i Piotr Goździalski uzyskało tytuł laureata XLII Olimpiady Historycznej, pozostali uzyskali tytuł finalisty zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |