XXVII Olimpiada Historyczna Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       W roku akademickim 2001/2002 odbyła się XXVII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 342 uczniów z 72 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 224 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 131 uczniów. Zawody okręgowe XXVII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 18, 26-27 stycznia 2001 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Na podstawie wyników eliminacji wyłoniono 11 uczniów, których zaproponowano Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej w Toruniu po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu zakwalifikował do eliminacji centralnych 8 uczniów:
 • Marcina Adamiaka - XXIV LO w Łodzi
 • Ewę Jaskólską - I LO w Piotrkowie Trybunalskim
 • Piotra Jegiera - XXVI LO w Łodzi
 • Piotra Matusiaka - II LO w Zduńskiej Woli
 • Andrzeja Raźniaka - II LO w Piotrkowie Trybunalskim
 • Piotra Rękawka - III LO w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dominika Wilmańskiego - LO w Poddębicach
 • Marcina Witkowskiego - LO w Wieluniu
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 23-27 marca 2001 roku w Gdańsku Jelitkowie. Spośród 8 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych czterech z nich zostało laureatami konkursu:
 • Marcin Adamiak z XXIV LO w Łodzi - opiekun - mgr Andrzej Jaśpiński
 • Ewa Jaskólska z I LO w Piotrkowie Trybunalskim - opiekun - mgr Janusz Błaszczyk
 • Piotr Matusiak z II LO w Zduńskiej Woli - opiekun - mgr Mieczysław Mikołajczyk
 • Dominik Wilmański z LO w Poddębicach - opiekun - mgr Andrzej Cieślak
Pozostałe 4 osoby otrzymały oceny pozytywne, uzyskując tytuł finalisty zawodów centralnych.       W ramach XXVII Olimpiady Historycznej został przeprowadzony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce" na temat "Sytuacja prawna jednostki i grup społecznych od przywilejów do nowożytnych konstytucji polskich", do którego przystąpiło 107 uczniów. Do centralnego etapu zakwalifikowali się:
 • Piotr Hałada - XXXI LO w Łodzi
 • Tomasz Ozimek - I LO w Piotrkowie Trybunalskim
       Wyżej wymienieni w zawodach centralnych otrzymali najwyższe oceny, zarówno z pracy pisemnej jak i egzaminu ustnego, uzyskując tytuł laureata uprawniający do przyjęcia na studia prawnicze bez egzaminu wstępnego.
( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |