XXVIII Olimpiada Historyczna Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       W roku akademickim 2002/2003 odbyła się XXVIII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 349 uczniów z 61 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 204 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 103 uczniów. Zawody okręgowe XXVII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 12, 18-19 stycznia 2003 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Na podstawie wyników eliminacji wyłoniono 12 uczniów, których zaproponowano Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej w Toruniu po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu zakwalifikował do eliminacji centralnych 10 uczniów:
 • Dominikę Białkowską - I LO w Piotrkowie Trybunalskim
 • Aleksandrę Grabarską - VI LO w Piotrkowie Trybunalskim
 • Bartosza Kaczorowskiego - XXXI LO w Łodzi
 • Małgorzatę Kot - I LO w Łodzi
 • Barbarę Lach - XXI LO w Łodzi
 • Jakuba Maciejowskiego - XXVI LO w Łodzi
 • Magdalenę Nowicką - XXXI LO w Łodzi
 • Rafała Szymczaka - I LO w Kutnie
 • Piotra Wiąckiewicza - I LO w Pabianicach
 • Ewę Wiśniewską - XV LO w Łodzi
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 22-26 marca 2002 roku w Gdańsku Jelitkowie. Spośród 10 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych trzech z nich zostało laureatami konkursu:
 • Dominika Białkowska z I LO w Piotrkowie Trybunalskim - opiekun - mgr Piotr Grelowski
 • Aleksandra Grabarska z VI LO w Piotrkowie Trybunalskim - opiekun - mgr Mirosław Myśliwy
 • Piotr Wiąckiewicz z I LO w Pabianicach - opiekun - mgr Ireneusz Polit
Pięć osób otrzymało oceny pozytywne, uzyskując tytuł finalisty zawodów centralnych:
 • Małgorzata Kot - I LO w Łodzi
 • Bartosz Kaczorowski - XXXI LO w Łodzi
 • Barbara Lach - XXI LO w Łodzi
 • Magdalena Nowicka - XXXI LO w Łodzi
 • Rafał Szymczak - I LO w Kutnie


       W ramach XXVIII Olimpiady Historycznej został przeprowadzony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce" na temat "Mniejszości wyznaniowe i etniczne na ziemiach polskich. Sytuacja prawna i praktyka ustrojowa", do którego przystąpiło 41 uczniów. Do centralnego etapu zakwalifikował się jeden uczeń:
 • Błażej Cecota - I LO w Piotrkowie Trybunalskim
       Uczeń ten w zawodach centralnych otrzymał tytuł laureata uprawniający go do przyjęcia na studia prawnicze bez egzaminu wstępnego.
( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |