XXXI Olimpiada Historyczna Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       W roku akademickim 2004/2005 odbyła się XXXI Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 309 uczniów z 43 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 171 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 74 uczniów. Zawody okręgowe XXXI Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 8, 14-15 stycznia 2005 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Na podstawie wyników eliminacji wyłoniono 17 uczniów, których zaproponowano Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu zakwalifikował do eliminacji centralnych 7 uczniów:
 • Tomasza Banaszkiewicza - z II LO w Łowiczu
 • Agnieszkę Kitę - z IV LO w Łodzi
 • Kamila Piskałę - z XXV LO w Łodzi
 • Miłosza Rzepkowskiego - z II LO w Pabianicach
 • Michała Stobnickiego - z I LO w Łowiczu
 • Krzysztofa Śledzińskiego - z I LO w Tomaszowie Mazowieckim
 • Marcina Waszaka - z I LO w Kutnie
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 1-5 kwietnia 2005 roku w Gdańsku Jelitkowie. Spośród 7 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, jeden z nich uzyskał tytuł laureata konkursu -
 • Michał Stobnicki z I LO w Łowiczu - opiekun - mgr Renata Ciesielska
Pozostali uczniowie uzyskali tytuł finalisty zawodów centralnych:
 • Tomasz Banaszkiewicz - II LO w Łowiczu - opiekun - mgr Krzysztof Kaliński
 • Agnieszka Kita - IV LO w Łodzi - opiekun - mgr Joanna Maj
 • Kamil Piskała - XXV LO w Łodzi - opiekun - mgr Gabriela Rybarczyk
 • Miłosz Rzepkowski - II LO w Pabianicach - opiekun - mgr Barbara Mrowicka
 • Krzysztof Śledziński - I LO w Tomaszowie Mazowieckim - opiekun - mgr Wojciech Małagocki
 • Marcin Waszak - I LO w Kutnie - opiekun - mgr Zbigniew Wdowiak


       W bieżącym roku w ramach XXXI Olimpiady Historycznej został przeprowadzony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce" na temat "Konstytucja jako odzwierciedlenie struktur społecznych i państwowych w Polsce", do którego przystąpiło 63 uczniów. Po egzaminie, który polegał na rozwiązaniu testu, do centralnego etapu zakwalifikował się uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim -
Piotr Domarańczyk, który w eliminacjach centralnych uzyskał pozytywne oceny.
( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |