XXXV Olimpiada Historyczna Powrót do strony głównejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       W roku akademickim 2008/2009 odbyła się XXXV Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 418 uczniów z 63 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 299 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 89 uczniów. Zawody okręgowe XXXV Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 10, 15 i 16 stycznia 2009 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 9 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 4 uczniów:
  • Łukasza Karsznickiego - z LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
  • Wiolettę Polak - z XXIV LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi
  • Piotra Sobczaka - z Samorządowego LO im. Romualda Traugutta w Zgierzu
  • Pawła Kucejko - z VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi

       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 4 - 6 kwietnia 2009 roku w Gdańsku Jelitkowie. Spośród 4 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, jeden z nich uzyskał tytuł laureata konkursu -
  • Łukasz Karsznicki - z LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach - opiekun - mgr Alicja Wachnianin - Męcina
       Pozostali uczniowie uzyskali tytuły finalistów zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |