Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

XXXVI Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XXXVI Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2009/2010 odbyła się XXXVI Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 298 uczniów z 58 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 211 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 86 uczniów. Zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 9, 14 i 15 stycznia 2010 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 13 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 9 uczniów:
 • Piotra Czyżewskiego - z XXIV LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi
 • Michała Matusiaka - z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 • Annę Osiewałę - z VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi
 • Radosława Chrząstka - z I LO im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie
 • Olgę Galińską - z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przemysława Kaczmarka - z I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 • Witolda Pawelskiego - z XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi
 • Monikę Adamczyk - z II LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Piotrkowie Trybunalskim
 • Bartłomieja Świątkowskiego - z I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 27 - 29 kwietnia 2010 roku w Gdańsku - Jelitkowie. Spośród dziewięciu uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, pięciu z nich uzyskało tytuły laureata konkursu -
 • Michał Matusiak - z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu - nauczyciel prowadzący - mgr Renata Zadworna-Pyś
 • Anna Osiewała - z VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Piotr Jaworski
 • Olga Galińska - z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim - nauczyciel prowadzący - mgr Katarzyna Kozioł-Machel
 • Witold Pawelski - z XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Piotr Sowiński
 • Monika Adamczyk - z II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim - nauczyciel prowadzący - mgr Beata Kiereś
      
       Pozostali czterej, wymienieni wyżej uczniowie, uzyskali tytuły finalistów zawodów centralnych.


( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |