Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

XXXVII Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XXXVII Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2010/2011 odbyła się XXXVII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 294 uczniów z 48 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 205 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 64 uczniów. Zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 8, 12 i 13 stycznia 2011 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 13 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 5 uczniów:
  • Lenę Boczkaja  - uczennicę I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie - nauczyciel prowadzący - mgr Przemysław Zawadzki  
  • Jakuba Zegarlickiego  - ucznia XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Władysław Mrozowski 
  • Roksanę Małek  - uczennicę XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Piotr Maciejewski
  • Joannę Gorczycką  - uczennicę I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu - nauczyciel prowadzący - mgr Jarosław Mazur 
  • Martę Tomczak - uczennicę I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Jacek Piwoński
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 2 - 4 kwietnia 2011 roku w Gdańsku - Jelitkowie. Spośród pięciu uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, jeden uzyskał tytuł laureata konkursu -
  • Jakub Zegarlicki  - z XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Władysław Mrozowski
       Pozostali czterej, wymienieni wyżej uczniowie, uzyskali tytuły finalistów zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |